Contactgegevens:

Markt 1
6161 GE Geleen

Ons postadres is:
Postbus 18
Knooppunt 36
6130 AA Sittard


Leerplicht/RMC
Tel: 046 477 7492
E-mail sturen

Jongerenloket
Tel: 046 477 7777
E-mail sturen

Bereikbaar
Op werkdagen van 9:00 - 17:00 uur
Snel menu:

 


U bekijkt: Laatste Nieuws > archief

Nieuwsarchief:


Verhuizing Regionaal Bureau Leerplicht Westelijke Mijnstreek
Het RBL verhuist per 4 juli 2013 naar het Stadhuis in gemeentedeel Geleen. De nieuwe contactgegevens zijn zichtbaar aan de linkerkant van deze website.

Op deze locatie vinden tevens de leerplichtgesprekken plaats met ouders en/of leerlingen, die woonachtig zijn in de gemeente Sittard-Geleen.
Dit geldt ook voor RMC-gesprekken met jongeren vanaf 18 jaar, die woonachtig zijn in de gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen.
De locatie van het Jongerenloket Westelijke Mijnstreek blijft onveranderd. Zij zijn dagelijks aanwezig op het Werkplein Westelijke Mijnstreek aan de Rijksweg Zuid 28 te Sittard.Niet trekken maar duwen
Het jaarverslag 2011-2012 verschaft inzicht in de werkwijze, het gevoerde beleid en de behaalde resultaten op het gebied van leerplicht, Regionale Meld- en Coördinatie (RMC) en het Jongerenloket in de Westelijke Mijnstreek. Met de titel voor het jaarverslag 2011-2012 wordt verwezen naar het laten participeren van jongeren in de gemeenten en het maken en onderhouden van verbindingen met positief jeugdbeleid. Dit draagt bij aan het verminderen en voorkomen van het aantal voortijdig schoolverlaters. Het RBL werkt daarom integraal en intensief samen en stelt de jongere, als individu met zijn eigen talenten, centraal. De colleges van de samenwerkende gemeenten Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein stellen het jaarverslag vast.


Schoolbezoeken 2011-2012
In het laatste kwartaal van 2011 en de eerste twee kwartalen van 2012 zijn 69 scholen in de Westelijke Mijnstreek bezocht door de leerplichtambtenaar.
Klik hier voor het evaluatieverslag.
Wijziging contactpersonen schooljaar 2012-2013
De contactpersonen van het schooljaar 2012-2013 zijn gewijzigd. Klik hier voor het laatste overzicht.


Dag van de leerplicht: 21 maart 2013
Dit jaar is het landelijke thema van de Dag van de Leerplicht: Talent Battle. Leerlingen vertellen hun verhaal door te laten zien waar ze goed in zijn. Een rap, dance-act, een gedicht, een kort verhaal, animatie of een lied, het maakt niet uit. Als het maar weergeeft wat het talent van het kind is. Denk bijvoorbeeld aan kinderen die hun toekomstdroom uitbeelden of een lied over spijbelen zingen.
Lees verder...


Indeling van de ZAT-teams voor het schooljaar 2012-2013.
De vertegenwoordigers van het ZAT zijn bekend.

Welke sprong maak jij na de zomer
Met de zomeractie heeft het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) in samenwerking met het Voortgezet Onderwijs (VO) en Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) de afgelopen jaren goede resultaten geboekt. Reden om het succes van de zomeractie voort te zetten en uit te breiden. Het RBL zet zich dit jaar in voor jongeren uit de Westelijke Mijnstreek die ondersteuning nodig hebben bij hun overstap van het VMBO naar het MBO en van MBO naar MBO.
Lees verder...

Conferentie Actieplan Jeugdwerkloosheid
“Jongeren aan de start, bedrijven op voorsprong”

Op 24 mei jl. heeft op de Praktijkschool Parkstad Limburg in Heerlen de conferentie “Jongeren aan de start, bedrijven op voorsprong” plaatsgevonden onder leiding van gastheer Jan Douwe Kroeske.

De conferentie heeft een tweeledig doel. Van elkaar leren vanuit “best practices” zodat jongeren in de toekomst nog beter ondersteund en/of begeleid kunnen worden en het versterken van de onderlinge samenwerking tussen de betrokken netwerkpartners.

Een van de rmc- / jongerenconsulenten van het Jongerenloket van het Regionaal Bureau Leerplicht Westelijke Mijnstreek heeft de casus van Melvin toegelicht. Melvin en de consulent hebben een plan gemaakt welke stappen ondernomen moeten worden. Ook is afgesproken waar de consulent de jongere mee zal ondersteunen. Door de jongere centraal te stellen, veelvuldig contact te onderhouden met de jongere en alle betrokken partners is Melvin binnen twee maanden geplaatst op een BBL opleiding. Voor Melvin is een BBL plek gezocht. Ook is VTL ingeschakeld ten behoeve van de verloning van de BBL plek en is Melvin geplaatst bij een werkgever.

Melvin bij zijn huidige werkgever, klik op de onderstaande link.
http://www.youtube.com/watch?v=7sgYyZXsUiQ&feature=plcpOpeningstijd Jongerenloket
Het Jongerenloket is vanaf 13 februari 2012 voorlopig van 8:30 uur tot 12:30 uur geopend.


Aandacht voorkomt verdamping
Met deze titel voor het jaarverslag 2010-2011 wordt verwezen naar het belang van een sluitende registratie en de integrale aanpak ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten. Het jaarverslag verschaft inzicht in de werkwijze, het gevoerde beleid en de behaalde resultaten op het gebied van leerplicht, Regionale Meld- en Coördinatie (RMC) en het Jongerenloket in de Westelijke Mijnstreek.

Verbindingen maken met positief jeugdbeleid met als uitgangspunt de jongere centraal is een belangrijke ontwikkeling. Het is noodzakelijk om jongeren op school te houden. In ieder geval totdat zij een startkwalificatie hebben behaald. Hierdoor worden hun kansen op werk vergroot. Dit komt de economie en ook de samenleving ten goede.

De colleges van de samenwerkende gemeenten Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein stellen het jaarverslag vast.


Voortzetting Jongerenloket
Het College heeft op 11 april 2012 besloten het Jongerenloket vooralsnog tot 1 januari 2013 voort te zetten. De gelden uit de 3de tranche van het Actieplan jeugdwerkloosheid zijn beschikbaar gesteld voor het Jongerenloket. Het Jongerenloket Westelijke Mijnstreek zet zich ook in deze periode weer in om jongeren verder op weg te helpen in hun schoolloopbaan, zodat zij de arbeidsmarkt met een startkwalificatie zullen betreden.


Dag van de Leerplicht
Op donderdag 15 maart 2012 was de Dag van de Leerplicht. Ieder jaar vindt de Dag van de leerplicht plaats op de derde donderdag van maart. Op deze dag organiseren leerplichtambtenaren en scholen in Nederland activiteiten om de leerplicht onder de aandacht te brengen. Hierin worden ze gestimuleerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).Het thema van dit jaar is: "School? Ik maak mijn verhaal af! Jij ook?" Iedereen begint zijn of haar verhaal op de basisschool. Daarna kan het verhaal af worden gemaakt door een diploma of startkwalificatie te behalen.

Ook dit jaar heeft het Regionaal Bureau Leerplicht Westelijke Mijnstreek (RBL) deel genomen aan de Dag van de Leerplicht. Wethouder Berry van Rijswijk heeft met een aantal leerplichtambtenaren het Graaf Huyn College bezocht. Daar hebben zij klas TL4a beloond met een RBL-tompoes voor de goede aanwezigheid.


Bewust Aanwezig op School (BAS) bij Leeuwenborgh Opleidingen Sittard
Het RBL voert voor het tweede jaar het BAS project uit op Leeuwenborgh Opleidingen in Sittard. De leerplichtambtenaren/ rmc-consulenten werken op twee locaties; de Arendstraat en de Sportcentrumlaan.
Kwalificatieplichtige en leerplichtvrije jongeren die ongeoorloofd afwezig zijn, worden door de medewerkers van Leeuwenborgh Opleidingen gemeld.
De leerplichtambtenaren/ rmc-consulenten voeren een gesprek met de jongere. Ouders worden hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. De leerplichtambtenaren/ rmc-consulenten en de medewerkers van Leeuwenborgh Opleidingen hebben regelmatig overleg. Hierdoor nemen zij ook een kijkje in elkaars keuken. Samen bestrijden de medewerkers het voortijdig schoolverlaten.


Werkbezoek Gemeente Nieuwegein
Naar aanleiding van het bezoek van deheer Brouwer en mevrouw Vader van de gemeente Nieuwegein aan ons bureau, ontvingen wij de volgende reactie.

Op een zonnige vrijdagmiddag reden wij van Nieuwegein naar het Zuidelijke Sittard-Geleen, om met jullie van gedachten te wisselen over de Last onder Dwangsom. We werden hartelijk ontvangen en kregen veel bruikbare informatie, niet alleen over de Dwangsom, maar ook over jullie andere projecten, acties en ontwikkelingen. Vooral jullie enthousiasme werkte aanstekelijk op ons en vol ideeën verlieten we jullie gemeentehuis.
Bedankt voor jullie gastvrijheid en jullie inspiratie en graag tot ziens!


Zomeractie 2011: Meeste risico-overstappers gestart met vervolgonderwijs
In de zesde editie van de zomeractie zijn 75 risico-overstappers uit de Westelijke Mijnstreek gemeld. Door acties van het RBL en integrale samenwerking met partners zijn 70 risico-overstappers gestart op een onderwijsinstelling. Opnieuw is een slag geslagen in het bestrijden en voorkomen van voortijdig schoolverlaten.
Meer informatie vindt u terug in het zomeractieverslag 2011. Deze kunt u hier downloaden.
Werkbezoek Leerplicht Gemeente Venray
Op 17 oktober jl. zijn wij - Francis Meijer en Ineke Lensen, beiden leerplichtambtenaren van de gemeente Venray - zeer hartelijk ontvangen door Rob Urlings, Nicole Stadhouder en Yvonne Huynen op het gemeentehuis van Sittard. De aanleiding van ons bezoek was dat wij onszelf uitgenodigd hadden, omdat we graag meer wilden weten over het BAS-project dat in Sittard al langer uitgevoerd wordt.
Lees verder...Zomeractie
Na het succes van voorgaande jaren wordt ook dit jaar de zomeractie georganiseerd. De zomeractie zet in op jongeren die hulp nodig hebben bij de overstap van voortgezet onderwijs naar middelbaar beroepsonderwijs. Het doel van de zomeractie is dat iedere jongere een vervolgopleiding kiest die het beste bij hem of haar past. Op deze manier zetten we preventief in om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Wie nemen deel aan de zomeractie? Het Voortgezet Onderwijs uit de Westelijke Mijnstreek, Regionale Opleidingscentra en het Regionaal Bureau Leerplicht Westelijke Mijnstreek.

Ken jij iemand die “de sprong” nog niet heeft gemaakt of ben jijzelf iemand die deze nog niet heeft gemaakt? Neem dan contact met ons op. Je bereikt ons via telefoonnummer: 046-4777492 of stuur een email naar rbl-westelijkemijnstreek@sittard-geleen.nlJongerenloket en ESF
Met ingang van 1 juni 2011 worden de werkzaamheden van het Jongerenloket WM mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Een plek op de arbeidsmarkt voor iedereen. Dat is één van de speerpunten van Europa. Het ESF pakt de werkloosheid aan, door opleiding en begeleiding te bieden aan mensen die op zoek zijn naar werk. Het ESF zorgt ook voor een betere toekomst voor mensen met een baan. Europa investeert in mensen, ESF investeert in jouw toekomst.

  Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst en is medefinancier van de bovenstaande activiteiten.


Schoolbezoeken 2010-2011
In het laatste kwartaal van 2010 en het eerste kwartaal van 2011 zijn 70 scholen in de Westelijke Mijnstreek bezocht door de leerplichtambtenaar.
Klik hier voor het evaluatieverslag.
.


Beëdiging leerplichtambtenaren
In de maand juni zijn de leerplichtambtenaren Louke van Cruchten, Marlie Nohlmans, Mark van Kaam en Hanane Azaimi door de verschillende burgemeesters van de Westelijke Mijnstreek beëdigd. Deze leerplichtambtenaren gaan toezien op de naleving van de leerplichtwet in de Westelijke Mijnstreek.

Burgemeester R.K.H. Krewinkel van de gemeente BeekSchool is vet en cool, want je leert er een heleboel
De titel van het regionale jaarverslag leerplicht schooljaar 2009-2010 is de winnende slogan van de leerlingen van groep 8 van basisschool de Leeuwerik op de Dag van de Leerplicht. Zij geven zelf aan dat het belangrijk is om te leren om straks een goede positie in de maatschappij te verwerven.

De colleges van de samenwerkende gemeenten Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein hebben gezamenlijk dit jaarverslag vastgesteld. Het verslag verschaft inzicht in het gevoerde leerplicht- en RMC-beleid van de Westelijke Mijnstreek en de resultaten hiervan. Belangrijk is om jongeren zolang als mogelijk, maar in ieder geval totdat zij een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt hebben gehaald, op school te houden. Dit vergroot hun kansen op arbeid op langere termijn, hetgeen de economie en daarmee ook de gemeenschap ten goede komt.


Download het jaarverslag hier.
Dag van de Leerplicht: 17 maart 2011
Sittard-Geleen 9 maart – Op donderdag 17 maart 2011 vindt de landelijke Dag van de Leerplicht plaats. Het is voor de achtste keer dat het Regionaal Bureau Leerplicht Westelijke Mijnstreek (RBL) hier aan deel neemt. Het RBL voert de leerplichtfunctie uit voor de gemeenten Beek, Schinnen, Stein en Sittard-Geleen. Het doel van deze dag is leerlingen, scholen en ouders bewust te maken van het nut van de leerplicht.
Lees verder
.
Officiële opening Jongerenloket.
Op 14 oktober is het jongerenloket Westelijke Mijnstreek officieel geopend door wethouder Berry van Rijswijk. Bij het jongerenloket kunnen jongeren van 16 tot 27 jaar uit de hele Westelijke Mijnstreek terecht met vragen over hun toekomst, scholing of werk. Het Jongerenloket is ontstaan uit de samenwerking tussen het UWV Werkbedrijf Westelijke Mijnstreek, Regionaal Bureau Leerplicht Westelijke Mijnstreek en de afdelingen Werk en Inkomen van de gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen.
Lees verder


Kennismakingsmarkt Jongerenloket
Voor een kennismaking met het Jongerenloket zijn de uitvoerende medewerkers van de samenwerkende organisaties uitgenodigd deel te nemen aan de kennismakingsmarkt. De organisatie was in handen van het Regionaal Bureau Leerplicht Westelijke Mijnstreek (RBL) en het treffen vond plaats op 10 juni. Specifiek is er voor gekozen om alleen de uitvoerders uit te nodigen om elkaar beter te leren kennen en op uitvoeringsniveau informatie met elkaar uit te wisselen. Als locatie het UWV omdat het Jongerenloket hier haar eigen loket op de beursvloer heeft.
Lees verder.


Last onder dwangsom
Ondanks de inspanningen van het Regionaal Bureau Leerplicht Westelijke Mijnstreek (RBL) zijn er leerplichtige jongeren die geen onderwijs volgen. Zij staan niet ingeschreven aan een school. Dit noemen we absoluut verzuim. De kans op maatschappelijke uitval is bij deze jongeren groter. Om dit te voorkomen heeft het RBL diverse mogelijkheden.
Lees verder
.


Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet in verband met de kwalificatieplicht
Het recht op kinderbijslag voor jongeren van 16 of 17 jaar wordt afhankelijk van het volgen van onderwijs gericht op het behalen van een startkwalificatie. Ouders van 16- en 17 jarigen die geen startkwalificatie hebben en evenmin onderwijs volgen, kunnen kinderbijslag verliezen.
Lees verder
.


Jongerenloket
In het kader van het actieplan jeugdwerkloosheid start per 1 april het jongerenloket voor de Westelijke Mijnstreek. De doelgroep bestaat uit jongeren tot 27 jaar, woonachtig in de Westelijke Mijnstreek, die zich melden bij het UWV werkbedrijf of bekend zijn vanuit RMC. Vooral jongeren die zonder startkwalificatie op de arbeidsmarkt verschijnen vormen een kwetsbare groep.
Lees verder
.


Prijsuitreiking Dag van de Leerplicht 18 maart 2010
Sittard-Geleen, 18 maart 2010 -School is vet en cool, want je leert er een heleboel! Dit is de slogan waarmee groep 8 van basisschool De Leeuwerik in Sittard de wedstrijd heeft gewonnen. Deze wedstrijd werd in het kader van de dag van de leerplicht door het Regionaal Bureau Leerplicht Westelijke Mijnstreek (RBL) uitgeschreven.
Lees verder
.


Beëdigingen leerplichtambtenaren
De nieuwe leerplichtambtenaren Josette Brummans, Lizbeth Steinbach en Mina Ziani zijn beëdigd door burgemeester drs. G.J.M. Cox. van de gemeente Sittard-Geleen op 23 december 2009, door burgemeester drs. A.C. Barske van de gemeente Stein op 6 januari 2010, door burgemeester Dhr. B.H.M. Link van de gemeente Schinnen op 7 januari 2010 en door burgemeester Dhr. A.M.J. Cremers van de gemeente Beek op 15 januari 2010. Deze leerplichtambtenaren gaan ook toezien op de naleving van de leerplichtwet in de Westelijke Mijnstreek.De "Vet Saaiuh Doos" 2009
Dit jaar voerde het RBL weer haar preventieprogramma de "Vet Saaiuh Doos" uit samen met de VMBO-scholen in de Westelijke Mijnstreek. Het preventieproject richt zich op de jongeren die niet spijbelen en die via deze "waarschuwing" van de leerplichtambtenaar weten wat de gevolgen van spijbelen kunnen zijn. Lees verder.
Toezicht is meer dan handhaven
Zo luidt de titel van het jaarverslag RBL 2008-2009. De colleges van de samenwerkende gemeenten Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein hebben gezamenlijk dit jaarverslag vastgesteld.

Het verslag verschaft inzicht in het gevoerde leerplichtbeleid van de Westelijke Mijnstreek en de resultaten hiervan. Hierbij is het van belang alle partijen te laten zien op welke wijze en met welke resultaten het leerplichtbeleid gestalte krijgt. Belangrijk is om jongeren zolang als mogelijk, maar in ieder geval totdat zij een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt hebben gehaald, op school te houden. Dit vergroot hun kansen op arbeid op langere termijn, hetgeen de economie en daarmee ook de gemeenschap ten goede komt.

Download het verslag hier.
Zomeractie 2009: Geslaagd!
79% van de gemelde risico-overstappers gemeld door de VO-scholen hebben de sprong gemaakt naar het middelbaar beroepsonderwijs. Deze groep jongeren is momenteel hard op weg naar het behalen van hun startkwalificatie. Dit is het resultaat van gezamenlijke inspanning van scholen voor voortgezet onderwijs, instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs en het RBL. De overige jongeren zijn nog in begeleiding bij het RBL, zijn verhuisd of hebben een plaats op de arbeidsmarkt verworven. Het streven van de scholen en het RBL is dat de zomeractie uiteindelijk structureel gewaarborgd wordt in het onderwijsproces. Dit wordt in de komende twee jaren onderzocht en geïmplementeerd. Meer informatie over de zomeractie 2009 kunt u lezen in het verslag van de zomeractie 2009 dat u hier kunt downloaden.

Landelijke actieweek met als titel “Maak het zelf, schrijf je in” succesvol!
Tijdens deze landelijke actieweek heeft het Regionaal Bureau Leerplicht Westelijke Mijnstreek (RBL) samen met Leeuwenborgh Opleidingen Sittard en Gilde Opleidingen Geleen actie gevoerd tegen voortijdig schoolverlaten.
Maak het zelf
lees verder


BAS project feitelijk van start gegaan.
Het project "Bewust Aanwezig op School" dat dit schooljaar is gestart op het Dacapo College Rijksweg zuid, heeft zijn eerste regelmatige "te laat komer" op school aangesproken op dit verzuim. In dit project, werken het Regionaal Bureau Leerplicht Westelijke Mijnstreek en het Dacapo College nauw samen om beginnend verzuim snel en effectief aan te pakken. Dat vergt de nodige administratieve voorbereidingen en registratie, maar levert ook veel informatie op. lees verder

Wethouder Berry van Rijswijk wordt ambassadeur van coach4u.
coach4uWethouder Berry van Rijswijk is sinds september 2009 ambassadeur van Coach4u. Hij draagt dit mentorproject voor jongeren van 13 tot 23 jaar in de Westelijke Mijnstreek een warm hart toe. Jongeren worden geconfronteerd met kleine of grotere persoonlijke en maatschappelijke problemen of tegenslagen. Sommigen hebben weinig of geen steun van hun eigen familie of vriendengroep. Ook in het onderwijs is er niet altijd voldoende aandacht en steun voor de kleine, persoonlijke en maatschappelijke knelpunten waar jongeren mee worstelen. Coach4u geeft de jongeren de kans om in zichzelf te investeren met een persoonlijke coach. lees verder


Spijbelen …….gevolgen voor de kinderbijslag ?
Als uw kind spijbelt overtreedt het de leerplichtwet en komt de leerplichtambtenaar in actie. Deze zal dan samen met u op zoek gaan naar de redenen van het spijbelen en proberen om het verzuim te stoppen. Als dit niet lukt kan de leerplichtambtenaar besluiten om een proces-verbaal op te maken. Dat kan zowel tegen de leerling van 12 jaar of ouder en/of de ouders. Dat is geen nieuws maar gebeurt al zolang de leerplichtwet bestaat. lees verder

Leerplicht zowel een recht als een plicht
Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OC&W) stimuleert jaarlijks de dag van de leerplicht. Het is voor de zevende keer dat het Regionaal Bureau Leerplicht Westelijke Mijnstreek (RBL) hier aan deel neemt. De landelijke dag van de leerplicht vindt dit jaar plaats op 18 maart 2010.
Lees verder
.
Eerste melding via het Verzuimloket
Vanaf 1 september is het wettelijk verplicht voor het voorgezet en middelbaar beroepsonderwijs om het schoolverzuim digitaal te melden via het Verzuimloket. Weet u niet meer welk verzuim? Klik dan hier voor het meldprotocol.

De eerste digitale melding is inmiddels binnen en werd gedaan door Ingrid Korver van het Graaf Huyn College. Om hieraan op een leuke manier aandacht te geven werd besloten de eerste melder te verrassen met een bloemetje namens het Regionaal Bureau Leerplicht Westelijke Mijnstreek. Het boeket werd Ingrid aangeboden door de leerplichtambtenaar, Cedric Ruber. Dit in het bijzin van de unitdirecteur vmbo, Fons van de Wall. Natuurlijk is de nieuwe manier van melden even wennen voor de scholen, maar uiteindelijk is de invoering van het Verzuimloket een administratieve vereenvoudiging die scholen werk scheelt. Bovendien komt iedere melding direct bij de juiste gemeente terecht waardoor er sneller kan worden ingegrepen.

coach4u
Op de foto Cedric die Ingrid feliciteert met de eerste melding "nieuwe stijl"


Bewust Aanwezig op School
Het RBL is in navolging van VSV Parkstad Limburg gestart met het preventieproject Bewust Aanwezig op School (BAS), welk in Parkstad tot goede resultaten heeft geleid. Het doel van BAS is het voorkomen van voortijdig schoolverlaten bij leerlingen die (veelvuldig) verzuimen of die risicogedrag vertonen dat kan leiden tot uitval. Door in een vroeg stadium verzuim en risicogedrag te signaleren kan de kans op voortijdig schoolverlaten worden verkleind. In het schooljaar 2008/2009 zijn de voorbereidingen getroffen en is het project grotendeels beschreven. Vanaf het schooljaar 2009/2010 is de leerplichtambtenaar, Rob Urlings, een dagdeel per week op het Dacapo College locatie Rijksweg Zuid, aanwezig.

"Met sprongen vooruit".
Zo luidt de titel van het jaarverslag Leerplicht/RMC Westelijke Mijnstreek 2007-2008. De colleges van de samenwerkende gemeenten Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein hebben gezamenlijk dit jaarverslag vastgesteld.

Het verslag verschaft inzicht in het gevoerde leerplichtbeleid van de Westelijke Mijnstreek en de resultaten hiervan. Hierbij is het van belang alle partijen te laten zien op welke wijze en met welke resultaten het leerplichtbeleid gestalte wordt gegeven. Belangrijk is om jongeren zolang als mogelijk, maar in ieder geval totdat zij een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt hebben gehaald, op school te houden. Dit vergroot hun kansen op arbeid op langere termijn, hetgeen de economie en daarmee ook de gemeenschap ten goede komt.

Download het jaarverslag hier.

….en wie verzon de beste smoes?
In de maanden oktober en november bezochten de leerplichtambtenaren de vmbo-scholen. In de vmbo-2 klassen werd een voorlichting gegeven over het werk van de leerplichtambtenaren en werd er samen met de leerlingen gediscussieerd over spijbelen en de gevolgen hiervan. Niet alleen leverde dit levendige discussies op, ook werden de leerlingen gevraagd om een hele goede smoes te verzinnen waarom je een les gemist zou hebben. Degene met de beste smoes zou op school beloond worden met twee bioscoopbonnen. Dat leverde spectaculaire smoezen op: zo blijken er wekkers in de omloop te zijn die ’s maandags denken dat het zondag is, landen er regelmatig meteorieten op de aarde waardoor fietsen smelten en zijn de meeste fietssleutels onvindbaar. lees verder

Dag van de leerplicht 2009 "Het lagerhuisdebat"

Voor de zesde maal heeft het Regionaal Bureau Leerplicht Westelijke Mijnstreek deelgenomen aan de Dag van de Leerplicht. Dit jaar is het thema: "School? Bekijk 't…eens anders!" Naar school gaan is niet alleen een plicht maar vooral ook heel erg leuk. Kinderen hebben het recht om zich te ontwikkelen en een diploma te halen. In het kader van dit thema zijn er drie lagerhuisdebatten gehouden, waaraan 130 leerlingen hebben deelgenomen.
lees verder


welke sprong maak jij?“Welke sprong maak jij na de zomer”

Zoals ieder jaar verlaten ook dit schooljaar veel jongeren met diploma het voortgezet onderwijs. Voor een grote groep is het vanzelfsprekend “de sprong” naar het MBO te maken.
Om straks meer kans te hebben op de arbeidsmarkt is het behalen van een diploma op minimaal MBO niveau 2, HAVO of VWO belangrijk. Dit noemen we een startkwalificatie.
Er zijn ook jongeren voor wie deze sprong helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Deze dreigen hun schoolloopbaan eerder af te breken. Jongeren die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Daarvoor is de zomeractie. Na het succes van vorig jaar wordt ook dit jaar weer de zomeractie georganiseerd.
lees verder


Sluitende aanpak
Sluitende aanpak? Waar gaat dit over? Zit ik dan niet op website van leerplicht? Jawel hoor, er zijn meerdere instanties die zich met jongeren bezighouden. Als een jongere thuis zit omdat hij geen school meer heeft of geen werk moet hij op bezoek bij onder andere het UWV-werkbedrijf. Dit UWV-werkbedrijf is dan ook geen eindpunt maar juist een startpunt. Al jaren bespreken medewerker van het Regionaal Bureau Leerplicht Westelijke Mijnstreek (RBL) jongeren van 18 tot 23 jaar zonder startkwalificatie, school of werk met jongerenconsulenten van het CWI. Hiervoor heeft de jongeren-consulent een keer per week een lijst met aanmeldingen van jongeren gemaakt. Jongeren die dan kandidaten waren voor een gesprek met een RMC-consulent werden dan opgeroepen in de spreekkamer van het gemeentehuis. lees verder

Bijeenkomst digitaal verzuimloket
Op 3 juni heeft een bijeenkomst plaatsgevonden over het digitaal verzuimloket. Klik hier voor het verslag.

Schoolbezoeken 2008-2009
In het eerste kwartaal van 2009 zijn 71 scholen in de Westelijke Mijnstreek bezocht door de leerplichtambtenaar. Lees de evaluatie en de resultaten hier in het verslag.


89 risico-overstappers hebben de sprong gemaakt naar het vervolgonderwijs!
De zomeractie 2008 met de titel “Welke sprong maak jij na de zomer?” heeft ertoe geleid dat alle 115 risico-overstappers, die zijn gemeld bij het RBL in het kader van de zomeractie, in beeld zijn. Van de 115 risico-overstappers is 77% doorgestroomd naar het vervolgonderwijs. De overige risico-overstappers zijn nog in behandeling bij de leerplichtambtenaar/RMC-consulent, zijn verhuisd of hebben inmiddels een plaats verworven op de arbeidsmarkt. Deze resultaten zijn bereikt door een steeds verdergaande samenwerking op het gebied van de zomeractie tussen het RBL en de scholen voor het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.
Meer hierover kunt u lezen in het verslag van de zomeractie 2008 dat u hier kunt downloaden.


Bezoek van de staatssecretaris
Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (onderwijs) heeft op 10 november de regio Zuid-Limburg bezocht in het kader van landelijke afspraken om het voortijdig schoolverlaten terug te dringen. Deze bijeenkomst werd georganiseerd op de Biesenhof te Geleen door de Xaveriusschool. Lees hier het artikel over dit bezoek.
Het Regionaal Bureau Leerplicht Westelijke Mijnstreek doet weer mee aan de Dag van de Leerplicht
Lagerhuisdebatten in de Westelijke Mijnstreek

Op donderdag 19 maart is het de Dag van de Leerplicht. Dit jaar is het thema: School? Bekijk 't...eens anders!
Tijdens de Dag van de Leerplicht staan leerlingen, ouders en leerkrachten stil bij het feit dat kinderen in Nederland het recht hebben om zich te ontwikkelen en een diploma te halen. Het Regionaal Bureau Leerplicht Westelijke Mijnstreek”(RBL) organiseert drie lagerhuisdebatten op 11, 16 en 18 maart. “Naar school gaan is leerzaam en kan ook erg leuk zijn”, aldus Wethouder Berry van Rijswijk (Onderwijs). “ Om zoveel mogelijk leerlingen en leerkrachten op het voortgezet onderwijs hiervan bewust te maken, organiseert Sittard-Geleen en de scholen allerlei acties”.
lees verder


Dag van de leerplicht 2008 “De kwalificatieplicht”
Op donderdag 10 april 2008 heeft het Regionaal Bureau Leerplicht/ RMC Westelijke Mijnstreek voor de vijfde maal deelgenomen aan de ‘Dag van de leerplicht’. Ruim 80 mensen van verschillende instanties kwamen bij elkaar op Leeuwenborgh Opleidingen te Sittard om met elkaar stil te staan bij de “kwalificatieplicht”.

De kwalificatieplicht is een belangrijk item in het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten. Mevrouw Langen van het college van bestuur van Leeuwenborgh Opleidingen opende de dag en wees op het belang van de kwalificatieplicht. Nog steeds verlaten veel te veel jongeren het onderwijs zonder een startkwalificatie. Vooral op het mbo is de uitval groot.
Lees verderVette smoezen in de Vet Saaiuh Doos
Het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten is ook in het schooljaar 2008-2009 een actueel onderwerp. In dit kader voert het RBL in samenwerking met de scholen voor voortgezet onderwijs het preventieproject “Vet Saaiuh Doos” uit. Aangezien de grootste groep verzuimers op het VMBO zit, willen we ons op hen toespitsen. We richten ons hierbij op de “lichte” gelegenheidsspijbelaars. Leerlingen die je anders nog niet zou verwijzen naar de leerplichtambtenaar, maar waar de school zich wel zorgen over begint te maken. Kortom: leerlingen voor wie spijbelen niet onbekend is.

Aan de hand van het lespakket in de “Vet Saaiuh Doos” bespreekt de leerplichtambtenaar met jongeren wat spijbelen is en wat daar de gevolgen van kunnen zijn. De lessen zijn opgebouwd uit een presentatie, de DVD “Dirk terug naar school”, een discussie, een rebus en een evaluatie. De uitkomsten van deze evaluatie zijn in januari op de website terug te vinden. Het doel van de les is de jongeren te doordringen van de gevolgen van spijbelen en vaak te laat komen. Ze worden bewust van de eigen keuzes die ze maken en dat dit hun eigen verantwoordelijkheid is. Om de lessen luchtig af te sluiten, worden de jongeren in de evaluatie uitgedaagd een “vet saaie smoes” te verzinnen. De beste smoes wordt beloond met een bioscoopbon voor twee personen.

Op alle VMBO-scholen binnen de Westelijke Mijnstreek worden presentaties gegeven, dit zijn in totaal 46 klassen. Eind september is het RBL gestart met de eerste presentaties in het tweede leerjaar op scholengemeenschap Groenewald. In oktober en november worden de overige presentaties gegeven.
274ste jongere terug naar school
Dinsdag 29 januari was een heuglijke dag voor het Regionaal Bureau Leerplicht/RMC Westelijke Mijnstreek (RBL). Die dag stond het RBL samen met haar ketenpartners in het gemeentehuis in Stein stil bij het behalen van de doelstelling: 10% minder voortijdig schoolverlaters per 01 augustus 2007 ten opzichte van het jaar daarvoor. De aanval op de uitval werd gestart aan het begin van het schooljaar 2006/2007. Jongeren die niet meer stonden ingeschreven op school, geen werk hadden en ook geen startkwalificatie, werden door de RMC-consulenten uitgenodigd of bezocht. Samen werd gekeken naar de route die gevolgd kan worden naar een startkwalificatie. Samen met ketenpartners als Partners in Welzijn, Leeuwenborgh Opleidingen, CWI en Werk en Inkomen is het gelukt om de afname van tien procent te bereiken.
En wat is er nu treffender dan een van die 274 herplaatsten in het zonnetje te zetten en bovendien nog een aanmoedingsprijs te geven? De 274ste leerling werd die dag verrast. Het betrof Chantal (20) uit Stein. In het diepste geheim werd een plan gesmeed om haar naar het gemeentehuis te Stein te lokken. Samen met haar klasgenoten van een AKA-klas van Leeuwenborgh Opleidingen vertrok ze ’s morgens naar Stein. Hier kregen zij een voorlichting door wethouder Feij van Jeugdzaken over het jeugdbeleid van de gemeente Stein. Maar na een kwartier werd deze voorlichting verstoord; wethouder Ie van Onderwijs en een aantal genodigden namen plaats in de raadszaal, waarna wethouder Ie het woord nam. Lees verder

"Op het juiste spoor".
Zo luidt de titel van het jaarverslag Leeprlicht/RMC Westelijke Mijnstreek 2006-2007. De colleges van de samenwerkende gemeenten Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein hebben gezamenlijk dit jaarverslag vastgesteld.

Het verslag verschaft inzicht in het gevoerde leerplichtbeleid van de Westelijke Mijnstreek en de resultaten hiervan. Hierbij is het van belang alle partijen te laten zien op welke wijze en met welke resultaten het leerplichtbeleid gestalte wordt gegeven. Belangrijk is om jongeren zolang als mogelijk, maar in ieder geval totdat zij een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt hebben gehaald, op school te houden. Dit vergroot hun kansen op arbeid op langere termijn, hetgeen de economie en daarmee ook de gemeenschap ten goede komt.

Download het jaarverslag hier.

Bezoek van de Peellandgemeenten
Op 23 juni 2008 hebben de Peellandgemeenten het RBL bezocht in het kader van best practice op het gebied van regionalisering. In de glazen zaal van het bestuurscentrum heeft het RBL een presentatie gegeven over de regionalisatie van leerplicht en RMC in de Westelijke Mijnstreek. De Peellandgemeenten geven aan in hun verslag dat ze denken dat het bezoek een helderder beeld heeft gegeven van een goed lopend regionaal bureau leerplicht. Lees hier het hele verslag van de Peellandgemeenten over hun werkbezoek aan het RBL. Lees verder


Preventieproject “Haal eruit wat erin zit”.
In het kader van “de aanval op de uitval” zijn diverse projecten gestart om voortijdig schoolverlaten breed onder de aandacht te brengen van jongeren en hun ouders. Hierbij wordt vanuit het RBL nauw samengewerkt met de vmbo en mbo scholen in de regio. Een van de preventieprojecten van RBL is: “Haal eruit wat erin zit”. Dit project is afgelopen schooljaar gepresenteerd op bijna alle vmbo scholen in de regio Westelijke Mijnstreek. Van de 472 jongeren die de voorlichting hebben gekregen, geeft 80% aan iets hiervan geleerd te hebben. Lees verder

De sprong naar de startkwalificatie
Het Regionaal Bureau Leerplicht/Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Westelijke Mijnstreek (RBL) voert de gemeentelijke taken uit voor het bestrijden, maar met name vóórkomen van voortijdig schoolverlaten. Hiervoor is samenwerking met vele partners nodig. De scholen voor voortgezet en het beroepsonderwijs zijn hierbij onontbeerlijk.

Om de RMC-functie optimaal uit te kunnen voeren hebben we in 2007 werkconferenties georganiseerd met onder andere de scholen. Op die werkconferenties is het idee ontstaan om alle concrete voorzieningen die er zijn op het gebied van voortijdig schoolverlaten in de regio Westelijke Mijnstreek inzichtelijk te maken. Het RBL heeft dit idee opgepakt en uitgewerkt. De reacties van de partners voor een dergelijke publicatie was overweldigend. Met het publiceren van alles dat is aangeleverd zou aan het gestelde doel voorbij worden gegaan. Om één en ander overzichtelijk te houden hebben we ervoor gekozen om een splitsing te maken in trajecten die direct en indirect verband hebben met het voorkomen van voortijdig schoolverlaten.
De direct verband houdende trajecten zijn vermeld in de VSV gids. De sprong naar de startkwalificatie die is uitgereikt op de Dag van de Leerplicht. Om de overige informatie niet verloren te laten gaan is ervoor gekozen een digitale gids in te richten op de website van het RBL. U heeft nu de mogelijkheid om alles dat is aangeleverd te raadplegen en waar mogelijk te gebruiken.

Graag wil ik u uitnodigen uw voorzieningen, die nog niet bekend zijn en causaal verband hebben met het bestrijden en voorkomen van voortijdig schoolverlaten, aan te melden bij het RBL middels het format.

Doorstart convenanten
Het ministerie van OC&W gaat door met de aanval op de schooluitval. De gemeenten hebben in het schooljaar 2006-2007 bewezen dat de 10% convenanten een succes waren. Ook de regio Westelijke Mijnstreek heeft successen geboekt in het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten (zie ook artikel “274ste jongere terug naar school”).
Vanaf het schooljaar 2007-2008 krijgen scholen 4 jaar de kans om preventief het voortijdig schoolverlaten tegen te gaan met de doorstart convenanten. De scholen hebben de mogelijkheid om het aantal voortijdig schoolverlaters (vsv-ers) te reduceren waarvoor zij per vsv-er minder 2000 euro als beloning kunnen ontvangen. Het VO en MBO hebben hun commitment uitgesproken om het convenant te ondertekenen. De gemeenten hebben de regierol in dit convenant.

De laatste ontwikkelingen van de doorstart convenanten zijn vanaf heden te vinden onder tab RMC op deze website.


Jong zijn in 046
Op 7 oktober 2007 werd in de stadsschouwburg van Sittard het nieuwe jeugdbeleid van de Gemeente Sittard-Geleen gepresenteerd. Dit werd gedaan met graffiti, muziek en optredens van lokale acts. Na de presentatie was er een optreden van de rapformatie ‘Opgezwolle’, welke vele jongeren uit heel Nederland trok.Bij de entree in de stadsschouwburg stonden ook de RMC-consulenten van het Regionaal Bureau Leerplicht / RMC Westelijke Mijnstreek om flyers uit te delen met de titel ‘Pimp your future: Get Your Diploma!’ De flyer had en heeft tot doel om jongeren te wijzen op het belang van het behalen van de startkwalificatie. Zie ook www.jongzijnin046.nl

Pimp your future now! succesvol
De uitvoering van de zomeractie 2007, met als titel Pimp your future now! heeft ook dit jaar tot gunstige resultaten geleid.
Het RBL heeft in totaal 117 jongeren die als risico-overstappers waren gemeld door de vmbo-scholen, uitgenodigd voor een gesprek. Door een goede samenwerking tussen RBL, vmbo scholen en Leeuwenborgh Opleidingen zijn 70 risico-overstappers nu hard op weg naar het behalen van de startkwalificatie. De overige 47 jongeren werken, zijn verhuisd buiten onze regio, volgen een hulpverleningstraject of zijn in behandeling bij RMC.
Meer hierover kunt u lezen in het verslag van de zomeractie dat u hier kunt downloaden.

> 17-12-07 Via BBL naar een startkwalificatie
> 14-08-07
INVOERING VAN DE KWALIFICATIEPLICHT VANAF 1 AUGUSTUS 2007
> 17-07-07 Pimp your future now
> 21-03-07 "Haal eruit wat er in zit" 2007
> 21-03-07 Dag van de leerplicht
> 14-03-07 Huh… Spijbelen?? Vet Saai!!
> 13-09-06 Niet de adem in de nek, maar de wind in de rug
> 13-09-06 Spijbelen? Dat lossen we samen op!
> 13-09-06 Diploma-uitreiking aan de Arbeidsmarkt geKwalificeerde Assistenten in juni 2006
> 22-08-06 Pittigestraffen voor spijbelaars in de Westelijke Mijnstreek
> 04-08-06 Een knalroze VET SAAIUH doos; een prikkelend lespakket!
> 18-07-06 Zomeractie RBL; Wij komen naar je toe deze zomer!
> 29-06-06 Preventieve Pilot
> 12-05-06 Sporttalent en ook naar school?
> 28-04-06 Leerplicht tot achttien jaar zorgt voor drop-out Kosten: 100 miljoen euro
> 24-04-06 Boekenbonnen voor winnaars balonnenwedstrijd
> 16-03-06 Website RBL-Westelijke Mijnstreek feestelijk geopend
> 16-03-06 De kunst is om kinderen te laten slagen
> 16-03-06 Download het Jaarverslag 2004 - 2005
> 16-03-06 De ‘gewone’ spijbelklant zie je steeds minder
> 14-03-06 Interview met Ina van Haeff in Kidslive
> 10-03-06 100.000 boekjes over spijbelen verspreid onder scholieren en docenten


  Sitemap | Help  |  Disclaimer |  Privacy
Navigatie: vorige | volgendehome